CONSULTANTA

| RO | Prima intalnire consta in cunoasterea si  analiza spatiului . Scopul nostru este sa putem intelege si identifica atmosfera, stilul, bugetul alocat si targetul pe care il doreste clientul.  Ulterior vom  face o oferta de pret si pentru a estima timpul de executie al proiectului de design care poate sa difere in functie de ampoarea acestuia.
Oferta noastra este calculata tinand cont de aspectele: destinatia si functiunea spatiului ( rezidential / comercial ), supratata si tremenul de executie solicitat de beneficiar.

CONCEPTUL

| RO | Startul proiectului reprezinta RELEVEUL, anume deplasarea la spatiul beneficiarului pntru masurarea completa a spatiului, identificarea detaliilor din santier, efectuara de poze / video in vederea realizarii proiect 3D si ulterior ale planselor tehnice.
Releveul spatiul, transpus pe calculator in 3D, reprezinta startul conceptual al proiectului. Elaboarea proiectului 3D, este etapa cea mai lunga, deoarece implica inovatia si originaliatea pentru ideile aduse in proiectul de design interior, ce vor conlucra proportional cu un research pentru materialele propuse in proiect ( finsajele, copuri iluminat, obiecte custom / ready made din cataloagele furnizorilor).
Proiectului 3D este prezentat in forma de fotografii / randari, pentru identiaficarea spatiului si atmoseferei interioare. Aceasta etapa permite clientului o imagine vizuala clara asupra amenajarii. Se prezinta produsele propuse, mostre de finisaje etc. Se identifica modificarile agreate de comun acord intre specialistii studioului si beneficiar, etapa ce ulterior ne va indruma spre prezentarea variantei finale a proiectului si definitivavarea stadiul 3D, ale ideilor, detaliilor, materialelor, compartimentarilor, mobilierului etc.

PROIECTUL TEHNIC

| RO | Aceasta etapa este obligatorie la orice proiect de design interior, deoarece transpune in realitate tot ce include cote / dimensiuni / cantitati etc din propunerea conceptului 3D.
Proiectul tehinic reprezinta “ DOSARUL ” cu planse: pozitii pentru electice, aer conditionat, termice, modificari interioare ale peretilor / tavanelor,  dimensiunile si materialele folosite pentru mobilier,  materialele utilizate ( finisaje / obiecte / culori ) si catitatile aferenete acestora si codurile,  detalii personalizate pentru executie adresate pe fiecare incapere / spatiu .
Acest “ DOSAR ”, permite furnizorilor / producatorilor / echipelor de executie ( finisaje/ instalatii/ electrice) pregatirea in timp foarte scurt a ofertlor de pret, respectiv indruma fiecare specialitate spre ce activitate are de executat.

ASISTENTA

| RO | Consultanta  este etapa in care beneficiarul este indrumat spre alegerea materialelor potrivite, obiectelor, culorilor, luminilor si  la organizarea estetica si functionala a spatiului.
Asistenta este activitatea suplimentara fata de proiectul de design interior, ce reprezinta vizitarea ocazionala a santierului, cat timp se desfasoara implementarea proiectului. Aceste vizite se vor realiza in urma solicitarilor beneficiarului, colaboratorilor, executantului, pentru a asigura realizarea optima si corecta a proiectului.

CONSULTING

| EN | The first meeting is meant to help gaining knowledge and performing a space analysis. Our objective is to be able to understand and identify the atmosphere, the style, the allocated budget and the customer’s goal.
The next steps are the estimation of execution time and the price offer. The implementation time might differ from one project to another (we take into consideration the project`s magnitude).
Our offer is calculated taking into account the following aspects: location`s function and destination (e.g: residential or commercial), when presenting our price offer we take into consideration the requested execution time and space`s surface as well.

CONCEPT

| EN | The project starts with a visit the beneficiary’s site where we are going to: perform space`s measurements, identify the site`s details, take pictures / make videos in order for us to be able to accomplish a 3D project and then the technical plans.
The space relay, transposed on a computer in 3D, represents the project`s conceptual beginning.
The 3D project`s elaboration represents the longest stage of our work, because it involves innovation and bringing original ideas in the interior design project. These ideas are joined by a thorough research in regards to the proposed materials (the fins, the lightening, the various objects from the suppliers’ catalogs (custom or ready made) to make sure the finishing lines will be what our customer needs.
The 3D project is presented in the form of photographs / renderings, of the space`s identification and atmosphere.
This stage allows the customer to have a clear visual layout`s image. This milestone is also the moment when we present the proposed products, finishing samples, etc.
It identifies any needed adjustments, mutually agreed between the studio`s specialists and project`s beneficiary.
This stage will later guide us towards the project`s final version presentation and the 3D stage`s finalization( ideas, details, materials, compartments, furniture, etc).

TECHNICAL PROJECT

| EN | This is a compulsory stage for any interior design project, because it transposes into reality everything that includes elevation / dimensions / quantities etc. from the 3D concept proposal.
The technical project represents the “DOCUMENTATION” with drawings: positions for electrical system, air conditioning, thermal, walls` interior changes / ceilings, furniture`s dimension and materials, used materials (finishes / objects / colors),their related features and codes, execution personalized details addressed to each room / space.
This “DOCUMENTATION” allows suppliers / producers / execution teams (finishing / installations / electrical) to prepare in a very short time the price offers and provide guidance for each team to execute their activity.

ASSISTANCE

| EN | Consultancy stage represents the guidance our project`s beneficiary receives in regards to choosing the right materials, objects, colors and lights. This step is also helpful when it comes to space`s aesthetic and functional organization dimensions.
Assistance stage is the interior design project`s additional activity representing: occasional visits to the site, while the project is being implemented. These visits are going to be performed following the beneficiary`s/collaborators`/ working teams` requests to ensure the project`s optimal and correct execution.